Fonduri europene disponibile pentru Romania in perioada actuala de programare (2007-2013)

 • Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR
  Fond structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii in sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi IMM-uri.
  Suma totală alocată României prin Fondurile Structurale este de 12,661 miliarde Euro.

 • Fondul Social European - FSE
  Fond structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă.
  Suma totală alocată României prin Fondurile Structurale este de 12,661 miliarde Euro.

 • Fondul de Coeziune (FC)
  Instrument financiar care sprijină investiţii in domeniul infrastructurii de transport şi de mediu.
  Suma totală alocată României prin Fondul de Coeziune este de 6,552 miliarde Euro.

 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
  Finanţează investiţii pentru creşterea competitivităţii in agricultură şi silvicultură, protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice in spaţiul rural.
  Suma totală alocată României prin FEADR este de 8,022 miliarde Euro.

 • Fondul European pentru Pescuit (FEP)
  Susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent.
  Suma totală alocată României prin FEP este de 230,7 milioane Euro.


Programele Operationale (PO) romanesti 2007-2013

Fondurile Structurale si de Coeziune contribuie la realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operaţionale, acestea din urmă fiind elaborate la nivel naţional.

Program Operaţional(PO)

% din total sursă

Fondul european care finanţează

Autoritatea de Management a Programului Operaţional (PO)

PO Sectorial Transport 23% FEDR + FC Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
PO Sectorial Mediu 23% FEDR + FC Ministerul Mediului
PO Regional (POR) 19% FEDR Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
PO Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 18% FSE Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
PO Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 13% FEDR Ministerul Economiei
PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative 1% FSE Ministerul Administratiei si Internelor
PO Asistenţă Tehnică 1% FEDR Ministerul Finantelor Publice
PO Cooperare Teritorială 2% FEDR Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală contribuie la realizarea obiectivelor Politicii Agricole Comune a UE prin implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, acesta fiind elaborat la nivel naţional.

Program Operaţional (PO)

% din total sursă

Fondul european care finanţează

Autoritatea de Management a Programului Operaţional (PO)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 100% FEADR Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Fondul European pentru Pescuit contribuie la realizarea obiectivelor Politicii Comune de Pescuit a UE prin implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit, acesta fiind elaborat la nivel naţional.

Program Operaţional (PO)

% din total sursă

Fondul european care finanţează

Autoritatea de Management a Programului Operaţional (PO)

PO pentru Pescuit 100% FEP Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale